Aastavahetus installatsioon – esimesest advendist kolmekuningani

Kuupäev: 27.11.2022 - 13.01.2023
Aeg: 13:00 - 12:00

Maailmas on loodud silmatorkavaid jõulusündmusi ja traditsioone, mida jõuluhooajal kuvatakse kirikutes, kodudes, kaubanduskeskustes ja muudes kohtades. Kristlikus traditsioonis on populaarne eriti jõuluhooajal Jeesuse sündimisest installatsiooni väljapanek, kasutades selleks kujundeid või taaselustusi stseenist "Jeesuse sünnilugu".

Plaanis on luua Jeesuse sünnistseeni installatsioon Raeküla Vanakooli keskuse (Lembitu 1, Pärnu) ette koostöös RVK noortekeskuse, MTÜ Selts Raeküla ja Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku Pärnu Püha Apostel Barnabase Koguduse liikmetega. Installatsiooni ettevalmistamisse kaasatakse kohalikke noori, keda juhendavad vabatahtlikena Pärnu Y-klubi ja Barnabase koguduse liikmed.

Pärnu Y-klubi on heategevusklubi, mis on Raeküla Vanakooli keskuse tegemisi toetanud juba 2004. aastast.
Adventidel, jõuluõhtul, teisel jõulupühal, vanaaastaõhtul ja kolmekuningapäeval lisandub installatsiooni osasid ja toimub muusikalised ja luulelised mõtisklused erinevate esinejate/muusikute osalemisel.
Installatsioonikujusid on kokku 19, milleks on Sakarias, Eliisabet, Ingel Gabriel, beebiootel Maarja, Joosep, Johannes, keiser, kolm karjast, Maarja, Jeesuslaps, Siimeon, Hanna, kolm tarka, Heroodes ja eesel.

* Esimene stseen pannakse paika esimesel advendil, 27.11.2022 ja kujudeks on Sakarias, Eliisabet ning ingel Gabriel.
* Teine advent, 04.12.2022 on beebiootel Maarja, Joosep ja ingel Gabriel.
* Kolmandal advendil, 11.12.2022 on tegelastest esindatud beebiootel Maarja ja Eliisabet.
* Neljas advent, 18.12.2022 on Eliisabet, Sakarias ja Johannes.
* Jõuluõhtul, 24.12.2022 on eesel, keiser, karjased, Joosep, lapse sünnitanud Maarja, Jeesuslaps ja ingel Gabriel.
* Teine jõulupüha, 26.12.2022 on Siimeon, Hanna, Maarja ja Joosep.
* 01.01.2022 on kuningas Herodes ja 3 hommikumaa tarka
* Viimaseks ehk kolmekuningapäevaks, 06.01.2022 on kolm tarka, Maarja, Joosep ja Jeesuslaps.

esf@raekylavanakool.ee
5567 1766
Lembitu 1, Pärnu, 80028 Pärnu maakond, Eesti