Uhla Rotiküla elamusjooks

Uulu-Raeküla , Pärnu, Pärnu maakond, Eesti
Vaata kaardil

Ajad ja hinnad

20.08.24

11:00 - 16:00
Min 10.00€
Max 15.00€

Eesmärk:

 • Pakkuda inimestele liikumisrõõmu mitmekesisel loodusmaastikul, mis jääb Uulu ja Raeküla staadionide vahele.
 • Korraldada Pärnu Raeküla linnaosa ning Häädemeeste valda siduv ning erinevaid kogukondi kaasa lööma kutsuv sündmus.
 • Korraldaja:
 • Raeküla Vanakooli keskus (MTÜ Selts Raeküla) koostöös Uulu kooli, Mereküla seltsi, Pärnu linnavalitsuse, Häädemeeste vallavalitsuse, Pärnumaa ja Pärnu linna spordiliidu, mitmete sponsorite ning vabatahtlikest abilistega.
 •  
 • Üldinfo:
 • Distants:                     10,6 kilomeetrit
 • Toimumisaeg:                        teisipäev, 20.august 2024
 • Toimumise kord:        IX
 • Rajakate:                    vahelduv
 • Ajavõtt:                      elektrooniline, ühekordsete kiipidega
 • Liikumise liik:            jooks ja kõnd (ka kepikõnd)
 • Üldinfo:
 • Distants:                     10,6 kilomeetrit
 • Toimumisaeg:                        teisipäev, 20.august 2024
 • Toimumise kord:        IX
 • Rajakate:                    vahelduv
 • Ajavõtt:                      elektrooniline, ühekordsete kiipidega
 • Liikumise liik:            jooks ja kõnd (ka kepikõnd)
 •  
 • Võistlusinfo:
 • Stardipaik: Uulu kooli staadion, Soometsa tee 4, Uulu küla, 86502 Häädemeeste vald, Pärnu maakond
 • Stardi kellaaeg: 12.00
 • Lastejooksude start Raekülas kl 11.00
 • Lastejooksude start Uulus ~12.05 (vahetult pärast põhistarti)
 • Finiš: Raeküla staadion, Riia maantee 277, Pärnu 80023
 •  
 • Uhla – Rotiküla elamusjooksul on võimalus osaleda:
 • Jooksjana 
 • Kõndija ja kepikõndijana
 • Lastejooksudel osalejana
 • __________________________________________________________________________
 • Selgitus 
 • * Jooksjad, kõndijad ja kepikõndijad osalevad individuaalse ajaarvestusega
 • * Lastejooksud toimuvad mõlemal staadionil samaaegselt
 •  
 • Tegemist on nii jooksu kui matkaga, matkates-kõndides võib rada läbida nii keppidega kui ilma. Matkajad saavad samuti rinnanumbri ja aja protokolli. 
 •  
 • NB! Kõigil põhidistantsil osalenutel palume rinnanumber paigutada rinnale.
 •  
 • Osalejad
 • Kõik soovijad sõltumata sportlikust ettevalmistusest, vanusest, soost, rahvusest, usutunnistusest ja erakondlikust kuuluvusest.

alla 10-aastased lapsed saavad põhidistantsil osaleda vaid koos vanema saatjaga

Rada

 • Raja pikkus on 10,64 km. Raja alguses on elamuslik 1,4 km metsalõik.
 • Rada kulgeb Uulu staadionilt üle Pärnu-Riia maantee männimetsas üle Uulu kanali, 1,4 km metsas, edasi asfaldil mööda Lottemaast ja golfiväljakust, seejärel kitsal metsarajal, Raekülas mööda Kalevi puiesteed ja Uku puiesteelt üle Merimetsa tänava Raeküla staadionile.
 • Rada kulgeb esmalt mustkattega teel, edasi metsas, siis jälle metsas ja lõpuks asfaldil. Rada on valitud selliselt, et sel oleks võimalikult vähe liiklust.
 • Lastejooksud toimuvad nii Uulu kui Raeküla staadionil. Lastejooksude raja pikkus varieerub vastavalt vanusegrupile ja on vanimatele vanuserühmale Raekülas üks staadioni ring ja Uulus kaks staadioni ringi. Lastejooksud toimuvad vanusegrupiti – kuni 2aastased, 3-4aastased, 5-6aastased, 7-8aastased ja 9-11aastased.

 

Rajateenindus

 • Rajal on julgestajad ja suunajad üle suuremate teede minekul ning kohtades, kus võimalik eksida. Ka on rada lintide ja suunaviitadega tähistatud.
 • Rajal on kaks joogipunkti – Lottemaa ja Tahkuranna golfiklubi läheduses.

 

Ajavõtt

Jooksjatel/kõndijatel fikseeritakse elektrooniliselt distantsi läbimise aeg. Joostakse spetsiaalsete Uhla - Rotiküla elamusjooksu rinnanumbritega, mis väljastatakse registreerunutele stardi eel, ja mille taga on ühekordne kiip. Finišijoone ületanutele riputatakse kohe kaela osavõtumedal. Hiljemalt 0,5 tundi pärast finišeerumist paigutatakse infostendidele tulemused.

 

Vanusegrupid

 • Mehed absoluutklass
 • Naised absoluutklass
 • Poisid (sündinud 2009 ja hiljem)
 • Tüdrukud (sündinud 2009 ja hiljem)
 • Noormehed (sündinud 2006-2008)
 • Neiud (sündinud 2006-2008)

* Mehed (sündinud 1985-2005)

* Naised (sündinud 1990-2005)

 • Meesseeniorid 40 (sündinud 1975-1984)
 • Meesseeniorid 50 (sündinud 1965-1974)
 • Meesseeniorid 60 (sündinud 1955-1964)
 • Meesseeniorid 70 (sündinud 1954 ja varem)
 • Naisseeniorid 35 (sündinud 1980-1989)
 • Naisseeniorid 45 (sündinud 1970-1979)
 • Naisseeniorid 55 (sündinud 1969 ja varem)
 • Lastejooksude vanusegrupid – kuni 2aastased, 3-4aastased, 5-6aastased, 7-8aastased ja 9-11aastased.
 • Kõndijad (k.a kepikõnidjad) absoluutarvestuses
 • Lisaks:
  • Parimad Uulu küla jooksjad (M ja N)
  • Parimad Raeküla linnaosa elanikust jooksjad (M ja N)

 

Registreerimine ja stardimaksud

Registreerimine

 • 13. augustiks 2024 Google-registreerimisvormi vahendusel (ka lastejooksudele)
 • alternatiivse meetodina (just vanemate arvutite tehniliste tõrgete vältimiseks) on võimalik registreeruda ka www.raekylavanakool.ee leheküljelt (elamusjooksu alalehelt) leitava tekstifaili abil, mille palume pärast täitmist edastada elamusjooks@gmail.com 
 • stardieelne registreerimine avatud Uulu kooli ees (vihma korral kooli sees) kl 10:30 – 11:30
 • Raeküla staadioni lastejooksude stardi eelne registreerimine kl 10 – 10:45
 • Uulu staadion lastejooksude stardi eelne registreerimine kl 10:30 – 11:45

Stardimaksud

 • Põhidistantsil eelregistreerumisel 10 eurot (kuni 13. august 2024, tasumine pangaülekandega MTÜ Selts Raeküla pangakontole nr EE561010220100960014. Ülekandele märkida osaleja nimi ja soovitavalt ka distants (jooks, kõnd). Arve soovist (sh vajalikud rekvisiidid) anda teada registreerimisvormil.
 • Põhidistantsil stardipaigas Uulu staadionil 15 eurot (tasumine sularahas).
 • Lastejooksud on tasuta.
 • Jooksu ära jäämisel makstakse eelregistreerunud osalejatele osalustasu tagasi või kantakse see vastavalt nende soovile edasi järgmisesse aastasse.

 

Transport Raekülast stardipaika

 • Stardipaika väljub buss Raeküla staadionilt kl 11.
 • Isiklikud esemed saab stardipaigas üle anda pakiautosse.
 • Soovijatele korraldatakse pärast autasustamise tseremooniat transport finišist stardipaika.

 

Autasustamine

 • Autasustatakse karikate ja sponsorite auhindadega absoluutarvestuse kolme paremat meest, absoluutarvestuse kolme paremat naist ning iga vanuse ja elukoha jt eriliigiliste gruppide (viimane põhineb registreerimisankeedis kajastatud infol) võitjat.
 • Lastejooksudel autasustatakse iga osalejat.
 • Lisaks on loosiauhinnad Uhla-Rotiküla elamusjooksul osalenutele.
 • Korraldajad jätavad endile õiguse teha autasustamisskeemis vastavalt osalejatele ja sponsoritele muudatusi. Nii autasude kui loosiauhindade saamiseks pole jagamismomendil kohalolek nõutav.

 

Mälestusmeene

 • Igale joostes või matkates raja läbinule jääb mälestuseks Uhla-Rotiküla elamusjooksu originaalne rinnanumber ning finišis saadud osavõtjamedal ja soovijatele väljastatav diplom.
 • Lastejooksudes osalenutele väljastatakse diplomid.

 

Tulemused

 • Tulemused pannakse üles võimalikult kiiresti finišipaigas, seejärel Raeküla Vanakooli Keskuse kodulehele – www.raekylavanakool.ee 
 • Diplom on alla laaditav jooksutulemuste lehelt.

 

Üldist

 • Rinnanumbri välja võtmisega kinnitate oma osalemise.
 • Uhla – Rotiküla elamusjooksu ajal vastutab iga osaleja oma tervisliku seisundi eest ise. Korraldaja tagab koostöös Pärnu Punase Ristiga vajadusel esmaabi.
 • Osalejatel palutakse suhtuda mõistvalt sündmusse, mis sündis entusiasmist ja majandab jooksjatelt-retkelistelt vaid tagasihoidlikku osalustasu küsides.
 • Lisainfot leiate www.raekylavanakool.ee Raeküla Vanakooli Keskuse Facebooki leheküljelt ehk helistades 58453331 (Piia Karro-Selg) või 5103712 (Enn Hallik).

 

Uhla – Rotiküla sünniloost ja taustast

Jooksu idee sündis 2016.a. ja seda soovist jätkata Pärnu kahe staadioni jooksu traditsiooni, mille stardipaigaks oli Raeküla staadion, kuid millest Uhla-Rotiküla elamusjooksul sai finišipaik. Jooksu lähtepaigaks valiti Uulu staadion põhjusel, et see asub Raeküla staadionist mõistlikul jooksu- ja matkakaugusel ning lähte- ja finišipaika ühendab looduskaunis ja mitmepalgeline maastik. Lisaks seob Pärnu Raeküla linnaosa ja Häädemeeste valda perekond Pätside lugu, kelle pere liikmed on oluliselt mõjutanud mõlema kogukonna ja piirkonna arengut. Nii tekkiski korraldajatel soov kinkida Eesti Vabariigi 100. juubeli künnisel üks tervislik ja perekond Pätside radadel liikuv traditsioon.

 

Kindlasti peitub jooksu omanäolisus ka nime valikul, sest nii stardi- kui finišipaigana on kasutusel ajaloolised kohanimed, mida tänasel päeval enam erinevatest registritest pole võimalik leida. Nimelt kandis Uulu kunagi just Uhla nime ja Rotikülaks kutsuti üht piirkonda Pärnu äärelinnast Raekülast.

                        

Uhla – Rotiküla elamusjooksu kuupäevaks on alati 20. august ehk Eesti Vabariigi taasiseseisvumise päev, mis on kalendris alati vaba päev. Nii panid 2016.a. just sellel päeval kaks kogukonda – Uulu ja Raeküla – seljad kokku ja korraldasid ühiselt meeldejääva sündmuse. Loodetavasti saame veel kümneid aastaid tähistada kogukondade koostöö viljana sündivat Uhla-Rotiküla elamusjooksu.

                                                          

Uhla – Rotiküla I elamusjooksul osales põhidistantsil 97 jooksjat/kõndijat ning lastejooksudel vastavalt Uulu staadionil 65 ja Raeküla staadionil 59 kolme-  kuni üheteistaastast noorjooksjat. Üldvõitjateks osutusid õde-vend Anu Taveter ja Andrus Veerpalu.

 

Uhla-Rotiküla II elamusjooksul oli põhidistantsil osalejaid juba üle 200, rohkelt oli nii Uulu kui Raeküla staadionidel ka lastejooksudel võistelnuid. Põhidistantsil võitis meestest Taavi Tambur, naistest Anu Teppo. Kui esimesel jooksul said kõik osalejad musta värvi medali, siis teisel jooksul pandi kõigile kaela sinine medal. 

 

Uhla-Rotiküla III elamusjooksu ilmestas paduvihm, mida aga paljud osalejad pigem ekstreemse elamusena kiitsid kui laitsid. Põhidistantsi läbis 128 jooksjat ja 22 kõndijat, meestest võitis Karl Mäe, naistest Jaana Õunaid. Lastejooksudel trotsis märga ilma 60 noort spordisõpra. Mälestuseks jäi kõigile valgel põhjal, ikka roti ja staadioniovaaliga  medal, nii sai Eesti riigi juubeliaastal paljudel kokku sinimustvalge medalikomplekt.

 

Uhla-Rotiküla IV elamusjooksul oli rada algusfaasis uue metsalõiguga veidi raskemaks ning elamuslikumaks muudetud. Põhidistantsi läbis 166 jooksjat ning kümmekond kõndijat. Meestest võitis Timmo Jeret, naistest Anu Piiroja. Lastejooksudel oli Uulu kooli staadionil ja Raeküla staadionil

osalejaid kokku üle 100. Kuna algas taasiseseisvumispäevaks trikolooriga vääristatud jooksude uus ring, siis said kõik osalejad veidi tuunitud kujundusega sinise medali.

 

Uhla-Rotiküla V elamusjooks toimus Covid-19 pandeemia kahe laine vahepeal, kuid õnneks siiski reaalselt ja ühisstardiga, mitte virtuaalselt. Oma pitseri viirus siiski jättis, põhidistantsi läbis 135 jooksjat ja 14 kõndijat. Meestest võitis taas Timmo Jeret, naistest nagu eelmiselgi aastal Anu Piiroja. Lastejooksudel Uulu kooli staadionil ja Raeküla staadionil oli osalejaid 80 ümber.

Kõik osalejad said Uhla-Rotiküla jooksu erikujundusega musta värvi medali.   

 

Uhla-Rotiküla VI elamusjooks peeti enne koroonapandeemia kolmandat lainet valitsuse kehtestatud piirangutest täpselt kinni pidades – jooksurajale läks üheskoos 100 inimest. Lisaks nautisid ilusat päeva mõned kõndijad ning üle poolesaja lapse nii Uulu kui Raeküla staadionil. Meestest korda oma paari aasta tagust võitu Karl Mäe, naistest oli esimene tallinlanna Olga Andrejeva. Kõik osalejad said mälestuseks valget värvi medali, kõigil Uhla-Rotiküla jooksudel osalenuil on seejärel kaks ringi Eesti lipu värves medaleid.

 

Uhla-Rotiküla VII elamusjooks õnnestus pidada ilusa ilmaga ja ka koroonaviirus oli selleks ajaks tasasemaks muutunud. Põhijooksul ning Uulu ja Raeküla staadionil peetud lastejooksudel osales kokku 200 inimese ümber. Selle päeva üks kirss tordil oli vaid viie päeva eest Müncheni EM-il maratoni jooksnud ja nüüd lõpuks ka koduradadel lipanud Roman Fosti, kes mõistagi Uhla-Rotiküla jooksu ülekaalukalt võitis. Teine kangelane oli Anu Piiroja, kes võitis õrnema soo arvestuses selle jooksu juba neljandat puhku. Kuna Uhla-Rotiküla jooksudel algas kolmas ring Eesti lipu värvidega, siis oli seekordne osalejamedal sinine. 

 

Uhla-Rotiküla VIII elamusjooksul läks igati sobiva ilmaga 10,6 km pikkusele toredale rajale 94 jooksjat ning 14 kõndijat. Lisaks osales lastejooksudel Uulu kooli staadionil ja Pärnu Raeküla staadionil sadakond mudilast. Teist aastat järjest võitis meestest tippspordist küll taandunud, ent endiselt jooksmist nautiv Roman Fosti. Naiste parim Anu Piiroja lõpetas üldarvestuses seitsmendana, aga õrnema soo võit kuulus talle juba viiendat korda! Kõik osalejad said seekord kaela musta värvi erimedali.

 •