Raeküla Vanakooli keskus

Konstantin Pätsi eestvedamisel 1912 a. valminud koolihoones asub Raeküla Vanakooli keskus. Kooli avamise luba käis K. Päts lausa Riiast taotlemas ning maja valmis 1912. Õpetajate puudumise tõttu viibis kooli avamine, saades teoks alles 24. märtsil 1913. Algul toimetas koolimajas 60 õpilast ja 2 õpetajat. I maailmasõda jättis kooli vaesesse seisu, kuid 1920ndatel hakati pidama koolipidusid, mille tulust hangiti õppevahendeid ja muud tarvilikku. 1930ndatel kujunes kool seltsielu keskuseks.

Kogukonnakeskuseks saanud hoones tehakse nüüdisajal üritusi, huviõpet, laagreid, seminare ja palju muud.

info@raekylavanakool.ee
+372 5567 1766, +372 5845 3331
Pärnu linn, Pärnu, Lembitu tänav 1