Rääma põhikool

1875. a valmis Rääma vallas koolimaja, mis koosnes ühest klassiruumist, koolmeistri toast ja köögist. Sama aasta oktoobris algas õppetöö. Koolmeistriks oli Hans Kudevita. Järgmisel aastal ostis Pärnu linn Rääma rüütlimõisa ja kool sai endale uued isandad. 1879. seati järeleaitamise eesmärkidel sisse suvekool.
1990/91. õppeaastal sai kool 115aastaseks, esmakordselt kooli ajaloos töötas 23 klassikomplekti 591 õpilasega. Taastati kooli nimi Rääma kool. Kooli ette paigutati nimetahvliga kivi.
2004. a ehitati valmis uue maja ärklikorrus. Rääma koolijuhiks sai Elmo Joa. Koolis õppis 523 õpilast.

info@raekylavanakool.ee
+372 5845 3331
Pärnu linn, Pärnu, Raba tänav 3