Penijõe matkarajad

Matsalu rahvuspark on tuntud linnuvaatluspiirkond - tutvu Penijõe matkarajal siinse kireva linnustikuga, puisniitude ja roostikega, luhtade, rannakarjamaade ja loopealsetega.

Rajale jäävad lõkkekoht, telkimiskoht, puhkekohad, infostendid ja Penijõe vaatlustorn. Matka pikkuseks saad valida 3 kuni 7 km, aega tuleks varuda 1,5-4 tundi. Märjal ajal vajad kummikuid ja lindude vaatlemiseks on hea kaasa võtta binokkel.
Hea külastaja! Kuna rada asub karjatataval alal, siis ei ole koeri lubatud rajale kaasa võtta.

info.matsalu@rmk.ee
+372 472 4236
Penijõe küla, Lääneranna vald