Näitus “Sõja kaja. 75 aastat Pärnu pommitamisest”

22. septembril möödub 75 aastat sündmustest, mis teise maailmasõja lõpufaasis muutsid enneolematul kombel Pärnu linnapilti ja -elu.
1944. aasta septembris olid sõjaõnne poolt mahajäetud sakslaste väed idast pealetungiva Punaarmee survel mandri-Eesti aladelt lahkumas. Pärnust taanduva saksa armee viimased katteüksused süütasid järk-järgult endi kasutuses olnud hooneid. Hilisõhtul lisas hävingule tuld nõukogude lennuväe õhurünnak.
Nende kahe suurjõu koostoimel hävis öö jooksul valdav osa Pärnu keskaegsest südalinnast ning neist pöördelistest sündmustest annabki antud näitus ülevaate.

info@parnumuuseum.ee
+372 473 0585