Vīnes Štrausa orķestra koncerts (Austrija)

Jau kļuvis par tradīciju, ka katru otro gadu Igaunijā Pētera Gūta vadībā uzstājas Vīnes Štrausa festivāla orķestris.
Orķestris ir ieguvis starptautisku atzinību, piedāvājot Vīnes mūzikas oriģinālu interpretāciju, plašu klasisko darbu repertuāru, Štrausu dinastijas un Vīnes operas meistaru darbu izpildījumu. Saskaņā ar tradīciju, kas saglabājusies no Štrausa laikiem, Pēteris Gūts diriģē ar vijoli rokās. 
Kolektīva unikalitātes pamatā ir fakts, ka viņu izpildītā populārā klasiskā mūzika tiek piesātināta ar kolorīto Austrijas humoru. Šis ir patiešām izteiksmīgs kolektīvs, kuram ir pašsaprotama komunikācija ar klausītājiem: uzdejošana kopā ar publiku vai nokāpšana no skatuves, kā arī spēlēšana un pastaigāšanās zālē.